مفهوم دمکراسی و شاخص آن در اندیشه امام خمینی (ره)
33 بازدید
محل نشر: فصلنامه حضور48
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی